Usługi


Usługi dla osób prywatnych:

– sprawy małżeńskie

– potwierdzanie lub zaprzeczanie zdradzie

– sprawy alimentacyjne

– ustalenia

– poszukiwania osób

– poszukiwanie mienia

– windykacja

– monitoring GPS/GSM pojazdów

– wykrywanie podsłuchów

Usługi dla firm:

– wywiad gospodarczy

– zwalczanie nieuczciwej konkurencji

– kontrola pracowników

– zabezpieczanie przed nieuprawnionym dostępem do informacji

– niejawny monitoring pomieszczeń i pojazdów

Informatyka Śledcza:

– odzyskiwanie danych

– odzyskiwanie skasowanych danych komunikacyjnych

– odzyskiwanie skasowanych danych z telefonów (wiadomości SMS, Skype itp)