Biuro Detektywistyczne Biuro Doradcze

Nasza Agencja Detektywistyczna świadczy usługi zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych na podstawie "Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych" (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.).


Oferta dla osób prywatnych
Oferta dla osób prywatnych
Sprawy małżeńskie, rodzinne, alimentacyjne. Potwierdzanie bądź zaprzeczanie zdradzie. Poszukiwanie osób i mienia. Obserwacja i ustalenia. Zdobywanie dowodów na potrzeby postępowań cywilnych i karnych.
Read More
Oferta dla firm
Oferta dla firm
Działania z zakresu wywiadu gospodarczego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, wykrywania przestępstw pracowniczych, zapobiegania nieuprawnionego dostępu do informacji. Skuteczna windykacja.
Read More
Informatyka śledcza
Informatyka śledcza
Nowo powstała dziedzina kryminalistyki, która daje nam możliwości odzyskiwania informacji z urządzeń elektronicznych takich jak telefon czy komputer. Stanowi doskonałe uzupełnienie klasycznej detektywistyki.
Read More